Gebiedsprofiel & doelgroepen

Als onderdeel van winkelstraatmanagement stellen wij van het gebied rond de winkelstraat een gebiedsprofiel op. Afhankelijk van de functie van de winkelstraat is dat een groter of kleiner gebied. Dat gebied noemen we het marktgebied van de straat. We brengen het lokale marktgebied zo goed mogelijk in kaart, door te kijken hoeveel mensen er wonen, maar ook hoe het gebied demografisch is opgebouwd. Immers een vergrijsd gebied heeft vertoont ander koopgedrag dan een gebied waar veel jonge tweeverdieners wonen. Ook is het interessant te weten wat het gemiddeld inkomen in het marktgebied is en of het verloop in de buurt groot is.

Deze basisanalyse vullen we aan met de lifestyle-indeling van SmartAgent, waarbij consumenten worden ingedeeld in een viertal kwadranten met verschillende kleuren. Elke kleur representeert een bepaalde levensstijl. Door de leefstijlen van de bezoekers aan de winkelstraat (te achterhalen via een enquête onder bezoekers) te vergelijken met de leefstijlen van het marktgebied (alsmede het Nederlands gemiddelde), wordt duidelijk welk publiek in de winkelstraat rondloopt en in hoeverre dat een goede (of slechte) afspiegeling vormt van de inwoners in het marktgebied.

Als onze straat daar onvoldoende op inspeelt, is de kans groot dat de bewoners uit het marktgebied andere straten bezoeken om te winkelen en dat zij in het bezoekersprofiel van onze winkelstraat zijn ondervertegenwoordigd. Daarmee vloeien bestedingen onnodig af naar andere winkelgebieden. Wij confronteren onze zittende ondernemers met deze uitkomsten en gaan met hen de discussie aan of hun winkel, product of dienst wel voldoende inspeelt op de in het marktgebied dominante levensstijl. Ook kunnen wij in nauw overleg met zittende ondernemers op zoek gaan naar nieuwe winkels die in deze leefstijl passen en proberen die naar onze winkelstraat te trekken.

Tot slot is het mogelijk om voor een stadsdeel of stad de spreiding van alle aanwezige levensstijlen in kaart te brengen. 

Wil je meer informatie over onze diensten en werkwijze?

Neem contact met ons op!

Wij werken voor