Seinpost Adviesbureau heeft een lange historie in winkelstraatmanagement. Onderstaand vind je een aantal van onze projecten.

De Pijp, Amsterdam

Bruisend, jong, vernieuwend, energiek, creatief en verrassend. Allemaal woorden die passen bij de Amsterdamse buurt De Pijp. Een buurt die economisch volop in ontwikkeling is. Maar ook een buurt die de nodige uitdagingen kent, zoals de aanleg van de Noord/Zuidlijn waardoor een deel van de buurt jarenlang een bouwput is geweest, de filialisering van de winkelstraten, stijgende huren en een toenemende druk op de (openbare) ruimte. Sinds maart 2013 is Seinpost actief als winkelstraatmanager in De Pijp.

Belangrijk doel is het creëren van straten met een ‘eigen smoel’. Het winkelstraatmanagement heeft een onafhankelijke en verbindende rol en stelt steeds het belang van De Pijp voorop. Met een jaarlijks werkplan werkt Seinpost met gerichte activiteiten aan het duurzaam verbeteren van het economisch functioneren van De Pijp.

Seinpost heeft de afgelopen jaren o.a. gewerkt aan een goede samenwerkingsstructuur, het professionaliseren van de ondernemersverenigingen, het promoten van De Pijp en de economische groei van de buurt. Door regelmatig een meting uit te voeren worden ook de resultaten inzichtelijk van deze activiteiten. Er worden nieuwe doelen gesteld zodat De Pijp ook op de langere termijn deze stijgende lijn kan vasthouden. 

In dit filmpje licht een ondernemer zijn ervaringen met Seinpost Winkelstraatmanagement toe.

Buitenveldert, Amsterdam

Namens Seinpost Winkelstraatmanagement is Jan-Willem Speetjens actief in de AJ Ernststraat in Buitenveldert. In onderstaand filmpje geeft een ondernemer zijn visie op onze inzet.

 

Dorpsstraat, Zoetermeer

Elisabeth Koop was ook werkzaam als winkelstraatmanager in de Dorpsstraat in Zoetermeer. In dit filmpje is te zien welke werkzaamheden ze daar verrichte.

Modekwartier Klarendal, Arnhem

De wijk Klarendal in Arnhem heeft een grote transformatie doorgemaakt sinds de jaren negentig. De wijk had te kampen met armoede, verval, drugsoverlast, prostitutie en een hoge mate van onveiligheid. Nu staat Klarendal landelijk juist bekend als het Modekwartier. Seinpost was betrokken bij de aanpak van Klarendal, in diverse vormen en fasen van het project.

Het begon met een onderzoek naar de winkelstructuur en de opgave om de winkels te concentreren. Hierdoor kwamen er circa 40-50 panden vrij, verspreid door de wijk, waarvoor een nieuwe invulling moest worden gevonden. Geen eenvoudige opgave in een wijk met leefbaarheids- en veiligheidsproblemen. De gemeente voerde daarom sterk beleid om de overlast terug te dringen.

Seinpost ging als bedrijfsconsulent aan de slag om het ondernemerschap te stimuleren. Een zoektocht naar een nieuwe impuls voor de wijk. Hieruit bleek dat maar liefst 32 mensen nadachten over het starten van hun eigen bedrijf. Opvallend was dat hierbij relatief veel hoger opgeleiden zaten met een modeopleiding (ArtEZ). In samenwerking met de gemeente, woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem én ondernemers is besloten om op basis van dit gegeven verder te gaan met het concept ‘mode’.

De modeondernemers gingen zelf op zoek binnen hun eigen netwerk naar mogelijk geïnteresseerde andere enthousiastelingen voor een vestiging in Klarendal. Om het netwerk tussen de ondernemers structuur te geven is door een aantal voorlopers samen met Seinpost de ondernemersvereniging DOCKS opgericht. Volkshuisvesting Arnhem heeft actief panden verworven om het modeconcept te kunnen huisvesten. Tevens werd er een brancheringscommissie opgericht. Bij deze commissie, waar ook Seinpost lid van was, moesten nieuwkomers eerst hun idee of bedrijf pitchen. Niet alleen toetste deze commissie de kwaliteit van het product en het ondernemerschap, zij bood ook de nodige startersondersteuning.

Allemaal ingrediënten die gezamenlijk het succes van Klarendal maken. Tegenwoordig heeft de wijk circa 40 modeondernemers, diverse horecagelegenheden, een modehotel en een jaarlijks terugkerend evenement: ‘Nacht van de Mode’.

 

Wil je meer informatie over onze diensten en werkwijze?

Neem contact met ons op!

Wij werken voor