Natuurlijk werkt iedereen in een winkelstraat aan zijn of haar eigen succes. Maar soms is het goed om verder te kijken dan alleen je eigen winkel of zelfs je eigen winkelstraat. Om verder te komen als gezamenlijke trekpleister kan het nuttig zijn om de hulp in te schakelen van een winkelstraatmanager.

Deze manager onderhoudt contacten met ondernemers, eigenaren van winkelpanden, gebiedsmakelaars, de overheid en andere betrokkenen in het winkelgebied. Een belangrijke taak hierbij is de ondersteuning van een ondernemingsvereniging of Bedrijveninvesteringszone (BIZ). De winkelstraatmanager communiceert relevante informatie over maatschappelijke en economische trends en ontwikkelingen naar ondernemers. Verder geeft de winkelstraatmanager advies, zodat de ondernemers hun eigen doelen kunnen behalen. Door ondernemers aan de hand te nemen wordt gewerkt aan de professionalisering van de vereniging, het werven van leden en het doorlopen van juridische procedures. Ook gaan de managers in gesprek met ondernemers die zich graag willen vestigen in het winkelgebied door ze te koppelen aan de juiste sleutelfiguren.

Wil je meer informatie over onze diensten en werkwijze?

Neem contact met ons op!

Wij werken voor